Test 2

1. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 

 

 

 
 
 
 

2.

Slēdžus, kuri stāvokli maina ārēja magnētiskā lauka iedarbībā sauc par:
 
 
 
 

3.

Ko nozīmē kabeļa apzīmējums
XLPE – 3 x 50 + 1 x 25?
 
 
 
 

4. Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti dzinēja vadības shēmā?

 
 
 
 

5. Beztransformatora taisngriežos par sprieguma dalītājiem izmanto…

 
 
 
 

6.

Kādai mēraparātu sistēmai pieder vienfāzes analogais elektroenerģijas skaitītājs?

 

 
 
 
 

7.

Kādu jaudu patērē līdzstrāvas elektrodzinējs, ja strāvas stiprums ķēdē ir 8A un dzinējs pieslēgts 220V tīklam?
 
 
 
 

8. Kādās mērvienībās mēra 6-20/0,4 kV transformatora jaudu?

 
 
 
 

9. Baterijas EDS ir 3,2V. Šīs baterijas iekšējā pretestība ir 0,1Ω. Virknē slēgta ārējā pretestība 5Ω. Cik liels ir spaiļu spriegums?

 
 
 
 

10. Kurš  ir termoplastiskais materiāls?

 
 
 
 

11.

Cik liels ir sprieguma mērapjoms mēraparātam ar atzīmi Imax=50mA, R=100kΩ?

 

 
 
 
 

12. Cik liela ir asinhronā dzinēja slīde tukšgaitā?

 
 
 
 

13.

Kāds mitruma procents atbilst īpaši mitrām telpām?
 
 
 
 

14. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

15. Kāda ir elektriskās plītiņas patērētā jauda, ja tā patērē no tīkla 5A stipru strāvu, bet plītiņas spirāles pretestība darba laikā ir 24Ω?

 
 
 
 

16.

Kāda ir minimāli pieļaujamā magnetisko palaidēju,kontaktoru,releju spoļu izolācijas pretestība?
 
 
 
 

17.

Kā jārīkojas, ja zemes darbu vietā sākas gāzes izplūde?
 
 
 
 

18.

Kā utilizē bojātas luminiscences spuldzes?
 
 
 
 

19. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

20.

Divi dzinēji – asinhronais un sinhronais pieslēgti tīklam ar f=50Hz. Asinhronajam dzinējam nominālais spriegums 660V, sinhronajam – 380V. Kuram dzinējam ir lielāka maksimālā vārpstas griešanās frekvence?