Test 2

1.

Ar ko mēra elektrisko enerģiju?
 
 
 
 

2. Cik lielu darbu padarīs ūdens sūkņa dzinējs 3,5 stundās, patērējot 2A no 12V baterijas?

 
 
 
 

3. Aprēķināt ekvivalento pretestību, ja paralēli slēgti četri vienādi 80Ω rezistori.

 
 
 
 

4. Kādēļ lieto starpbalstus?

 
 
 
 

5. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

6.

Kādās mērvienībās izsaka elektrisko kapacitāti?
 
 
 
 

7. Cik liela būs kopējā strāva?

 
 
 
 

8.

Ko nozīmē kabeļa apzīmējums
XLPE – 3 x 50 + 1 x 25?
 
 
 
 

9.

Kāds ir spēka transformatora optimālais darba režīms?
 
 
 
 

10. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

11. Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti dzinēja vadības shēmā?

 
 
 
 

12.

Kuri ir pamataizsardzības līdzekļi iekārtās virs 1000V?

 

 
 
 
 

13.

Ko mēra ar ommetru?
 
 
 
 

14. Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā?

 
 
 
 

15. Kādu materiālu izmanto līdzstrāvu releju serdeņu izgatavošanai?

 
 
 
 

16. Baterijas EDS ir 3,2V. Šīs baterijas iekšējā pretestība ir 0,1Ω. Virknē slēgta ārējā pretestība 5Ω. Cik liels ir spaiļu spriegums?

 
 
 
 

17.

Cik liels ir sprieguma mērapjoms mēraparātam ar atzīmi Imax=50mA, R=100kΩ?

 

 
 
 
 

18. Cik liela ir kopējā pretestība?

 
 
 
 

19. Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās bez paaugstinātas bīstamības?

 
 
 
 

20. Kad ģeneratoram jāveic kolektora un suku tekošais remonts?