Test 2

1. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

2. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

3. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

4. Kāpēc virknē ar vienfāzes asinhronā dzinēja palaišanas tinumu tiek pieslēgts papildus elements, kas nobīda fāzē strāvu un spriegumu palaišanas tinumā?

 
 
 
 

5. Uz kvēlspuldzes lampas cokola rakstīts: 200W, 220V. Kāda ir kvēldiega pretestība darba laikā?

 
 
 
 

6. Cik liela ir kopējā pretestība?

 
 
 
 

7. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

8.

Kāds mitruma procents atbilst īpaši mitrām telpām?
 
 
 
 

9. Cik daudz omu ir 2 kiloomos?

 
 
 
 

10. Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā?

 
 
 
 

11.  Kāda būs vienas spuldzes pretestība, ja tīklā ar spriegumu 12V paralēli slēgtas četras vienādas spuldzes patērē 2A stipru kopējo strāvu?

 
 
 
 

12. Kā sauc sinhrono dzinēju, kurš kalpo cosφ palielināšanai tīklā?

 
 
 
 

13.

Kādai mēraparātu sistēmai pieder vienfāzes analogais elektroenerģijas skaitītājs?

 

 
 
 
 

14. Kāda ir automātslēdža pamatfunkcija?

 

 
 
 
 

15.

Ko mēra ar ommetru?
 
 
 
 

16. Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti dzinēja vadības shēmā?

 
 
 
 

17.

Ko nozīmē kabeļa apzīmējums
XLPE – 3 x 50 + 1 x 25?
 
 
 
 

18.

Sakārtojiet objektus pēc to jūtīguma pret noplūdes strāvas iedarbību!
Pirmais-visjūtīgākais!
 
 
 
 

19. Kāda būs statora magnētiskā lauka rotācijas frekvence, ja dzinējam ir 6 poli un tīkla frekvence ir 50Hz?

 
 
 
 

20.

Cik daudz omu ir 2 kiloomos?